Kategoriarkiv: Årsmöten (Verksamhet)

Årsmöte 1ggr/år. Verksamhetsberättelse över tidigare år. Prisutdelning och utmärkelser.

Årsmöte – 2018

Årsmöte för Svenska Boxerklubben Gävle Dala lokalområde

Tid: Söndagen den 18 februari 2018 kl.14:00

Plats: Mellanskogs kontor, Svarvargatan 26, Sandviken

Dagordning hölls enligt stadgarna
Prisutdelning samt fika. Efter mötet hölls ett konstituerande styrelsemöte.

Styrelsen för 2018 är:
Ordförande: Anette Andersson
Sekreterare: Malin Slåtteby
Kassör: Petra Schmidt Rehnberg
Ledamot 1: Pia Carlberg 
Ledamot 2: Linnea Andersson
Ledamot 3: Kristin Bergström
Ledamot 4: Therés Hanning

Suppleant 1: Sofia Olsson
Suppleant 2: Lise-Lotte Kihlström

LO-Mästare i Bruks 2017: 
1. Katarina Magnusson med Seganders Paiste (Peggy)

LO-Mästare i Lydnad 2017:
1. Lotta Kihlström med Engelaiz Conjure (Trolla)
2. Katarina Magnusson med Seganders Paiste (Peggy)

Boxerracevinnare 2017: Charlotte Granqvist och boxern Yoda.

Evenemanget finns på Facebook: https://www.facebook.com/events/1904715309839203/

Årsmöte – 2017

Årsmöte för Svenska Boxerklubben Gävle – Dalas Lokalområde

Sandviken. Mellanskogs kontor på Svarvargatan 26

2017-02-19, kl.14:00 – 16:00

Medlemmar och styrelsemedlemmar deltog på Årsmötet med prisutdelning och gemensam fika som bjöds av klubben.

Efter mötet hölls ett konstituerande styrelsemöte.

Årsmöte – 2016

Årsmöte för Svenska Boxerklubben Gävle – Dala Lokalområde

den 21 februari 2016 kl.11:00

på Borlänge BK

Verksamhetsberättelse år 2015

Svenska Boxerklubben Gävle-Dala lokalområde ger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2015.

Styrelsesammansättningen har varit följande:

Ordförande: Anette Andersson
Sekreterare: Malin Slåtteby
Kassör: Petra Schmidt-Rehnberg
Ledamöter: Lotta Jonsson
Rebecka Antonsson
Anita Norin-Busk
Anna Friberg

Suppleanter: Pia Carlbom
Tommy Antonsson

Revisorer: Cilla Borgljung
Kristina Fredlund
Sune Halvarsson

Valberedning: Lise-Lotte Kihlström (sammankallande)
Andreas Oredsson
Kerstin Herlitz

Styrelsen har under året haft fyra stycken protokollförda möten inkl årsmöte.

Medlemsantal:
GDLO har i år 68 st medlemmar. Förra året var vi 75 st.

Exteriörbeskrivning:
Fem boxrar den 14/3 i samband med vår utställning i Smedjebacken. Beskrivare: Elisabeth Wahlström och Annmarie Maeland.

Utbildning:
Ingen utbildad i klubbens regi.

Läger:

Läger 5-6 september i Österfärnebo. Stina Fyhr var instruktör och det var sex deltagare som deltog fem medlemmar med boxer och en icke medlem med annan ras.

Medlemsträffar/medlemsmöte:

Den 28 juni ordnades en medlemsträff med medlemsmöte i Gävle med möjlighet att prova på räddningssök, sex medlemmar deltog på det mötet.

Den 6 september ordnades en medlemsträff med medlemsmöte i Österfärnebo, sju medlemmar deltog i mötet. Där fick man även prova på roligt uppletande och så hade vi det årliga Boxerracet.

Utställning:

GDLOs årliga officiella utställning genomfördes den 14 mars i Smedjehallen i Smedjebacken. Domare var Annmarie Maeland från Sverige och det var 51 hundar som deltog.

BIR: Honeybox Future Dream

BIM: Hobbox Candy Crush

Bästa Junior: Big Heart’s One More Time och vinnare av kennel Curages vandringspris.

Bästa Veteran: Bols Golden Dragon

Bästa uppfödargrupp: Kennel Rubigo och vinnare av kennel Briljants vandringspris.

BIR Valp: Engelaiz Conjure

Inofficell utställning den 14 mars i Smedjehallen, Smedjebacken 42st hundar deltog. Domare: Elisabeth Wahlström

Boxerfullmäktige:

På årets BF var vi tilldelade två mandat, som delegater sände vi Malin Slåtteby och Anette Andersson.

ÖLO ordnade LO-konferens och Boxerfullmäktige den 7-8 mars i Södertälje.

Träningsträffar:

Spårträffar anordnas i Hedemora under ledning av Kerstin Herlitz. Under året har det varit 30 träffar.

LO-mästare:

Bruks: 1. Åsa Perlefelt med Swedbox Unique

Lydnad: 1. –

Boxerrace: Malin Slåtteby med Enchanter´s Ettans Efter-Ett

Stort Grattis till alla tävlande under året!

Den avgående styrelsen vill härmed framföra sitt tack för det förtroende som visats under det gångna verksamhetsåret.

Vi önskar även den tillträdande styrelsen ett gott verksamhetsår. Styrelsen vill även passa på att tacka alla medlemmar och övriga som på ett utmärkt sätt bidragit till att klubbens verksamhet kunnat genomföras.

Årsmöte – 2015

Årsmöte för Svenska Boxerklubben Gävle Dala lokalområde

Söndagen den 22 februari 2015 kl.15:00

Borlänge BK, Bomsarvet 10
Dagordning enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse år 2014

Svenska Boxerklubben Gävle-Dala lokalområde ger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014.

Styrelsesammansättningen har varit följande:

Ordförande: Anette Andersson

Sekreterare: Malin Slåtteby

Kassör: Petra Schmidt-Rehnberg

Ledamöter: Lotta Jonsson, Rebecka Antonsson, Anita Norin-Busk och Nils-Gunnar Svensson

Suppleanter: Kari Trogen och Tommy Antonsson

Revisorer: Cilla Borgljung, Kristina Fredlund och Sune Halvarsson

Valberedning: Lise-Lotte Kihlström (sammankallande), Andreas Oredsson och Kerstin Herlitz

Styrelsen har under året haft fyra stycken protokollförda möten inkl årsmöte.

Medlemsantal: GDLO har i år 75 st medlemmar. Förra året var vi 80 st.

Exteriörbeskrivning: Ingen exteriörbeskrivning under året.

Utbildning: Ingen utbildad i klubbens regi.

Läger: Inget läger under året men däremot en träningsdag i Rättvik 27 juli med sex medlemmar och deras hundar.

Medlemsträffar/medlemsmöte:

Den 12 maj ordnades en medlemsträff med medlemsmöte i Falun med möjlighet att prova på räddningssök.

Den 7 september ordnades en medlemsträff med medlemsmöte på Hofors BK. Där fick man prova på rallylydnad, gå tipspromenad, testa roligt uppletande och så körde vi det årliga Boxerracet.

Utställning:

GDLOs årliga officiella utställning genomfördes den 1 mars i Smedjehallen i Smedjebacken. Domare var Radim Fiala från Tjeckien och det var 47 hundar som deltog.

BIR: Honeybox Future Dream BIM: Kalixta Van Ryckogie

Bästa Junior: Hausse Ebbe och vinnare av kennel Curages vandringspris.

Bästa Veteran: Jipotimas Yang

Bästa uppfödargrupp: Kennel Jipotimas och vinnare av kennel Briljants vandringspris.

BIR Valp: Swedbox X-it BIM Valp: Engelaiz Atlanta

Boxerfullmäktige: På årets BF var vi tilldelade två mandat, som delegater sände vi Malin Slåtteby och Anette Andersson. NVLO ordnade LO-konferens och Boxerfullmäktige den 8-9 mars i Nora.

Träningsträffar: Spårträffar anordnas i Hedemora under ledning av Kerstin Herlitz. Under året har det varit 30 träffar.

Lo-mästare:

Bruks:
1. Lotta Kihlström med Engelaiz Penny Lane.

Lydnad: –

Den avgående styrelsen vill härmed framföra sitt tack för det förtroende som visats under det gångna verksamhetsåret.

Vi önskar även den tillträdande styrelsen ett gott verksamhetsår. Styrelsen vill även passa på att tacka alla medlemmar och övriga som på ett utmärkt sätt bidragit till att klubbens verksamhet kunnat genomföras.

Årsmöte – 2014

Årsmöte

för Svenska Boxerklubben Gävle Dala lokalområde

16 februari 2014

plats: Borlänge BK

Verksamhetsberättelse år 2013

Svenska Boxerklubben Gävle-Dala lokalområde ger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2013.

Styrelsesammansättningen har varit följande:

Ordförande: Anette Andersson

Vice Ordf. Petra Schmidt Rehnberg

Sekreterare: Åsa Perlefelt

Kassör: Malin Slåtteby

Ledamöter: Andrea Knutar, Nils-Gunnar Svensson och Anita Norin-Busk

Suppleanter: Tomas Ojalaoch Tommy Antonsson

Revisorer: Cilla Borgljung, Kristina Fredlund och Sune Halvarsson (suppleant).

Valberedning: Erica Blomberg (sammankallande), Andreas Oredsson och Lise-Lotte Kihlström

LO-Mästare i Bruks: 1) Cilla Borgljung med Engelaiz Night Rider. 2) Anita Fransson med Engeaiz ragdoll. 3) Åse Rönnlund med Swedbox T-Rex.

LO-Mästare i Lydnad: 1) Cilla Borgljung med Engelaiz Night Rider

Den avgående styrelsen vill härmed framföra sitt tack för det förtroende som visats under det gångna verksamhetsåret.

Vi önskar även den tillträdande styrelsen ett gott verksamhetsår. Styrelsen vill även passa på att tacka alla medlemmar och övriga som på ett utmärkt sätt bidragit till att klubbens verksamhet kunnat genomföras.

Årsmöte – 2013

Årsmöte, 24 februari 2013.

Svenska Boxerklubben Gävle-Dala Lokalområde.

Bl.a. genomgång av föregående års verksamhet av styrelsen och revisorerna. Genomgång av verksamhetsplan samt budget för innevarande år. Inriktning för kommande år och genomgång av styrelsemedlemmar, nyval och omval.  Genomgång av nya stadgar och avslutning.

Verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen har under året 2012 haft 6 st. protokollförda möten inkl. årsmöte. Medlemsantalet har varit 85 st. medlemmar, enligt medlemsförteckningen, datum 2012-10-30. Förra året var vi 76 st. 

Under året har klubben anordnat ett MH med 8 hundar, varav 6 st. var boxer. Sune Halvarsson var beskrivare och Sari Björses var testledare.

På årets boxerläger/kurs var Pia Albinsson instruktör. Platsen var Sala den 25/5 – 27/5. Antalet deltagare var 7 st. personer och 8 st. hundar.

Medlemsträffar/boxerträffar under året anordnades i Falun med barmarksdrag som en Prova-På aktivitet den 6 maj. Instruktörer från Södra Dalarnas Draghundsklubb, Bengt & Ulla-Carin Pontén, hade med sig utrustning till låns för alla medlemmarna. Det var väldigt uppskattat och välbesökt. Ca. 15 st. medlemmar med hundar deltog under dagen som startades med ett medlemsmöte.

I september anordnades en boxerträff i samband med ett medlemsmöte med Prova-På viltspår, där Gunilla Juhlin-Landell var instruktör; samt Mats Bergmark, som berättade om bruksgrenen Rapport. Ett tjugotal medlemmar, med 12 hundar, deltog. 

Medlemsvård i GDLO har bestått i att sända utskick till nya boxerägare samt dem som ännu inte förnyat sitt medlemskap. I utskicket presenterades GDLO´s verksamhet och hur man gör för att bli medlem.

GDLO´s årliga officiella utställning hölls den 17 mars 2012 i Smedjehallen. Domare var Linda Näslund och anmälda hundar var 62 st.

Årets Boxerfullmäktige (BF) hölls i GDLO´s regi på Barken i Smedjebacken med LO-konferens. GDLO var tilldelade två mandat som representerades av delegaterna Malin Slåtteby och Anette Andersson. På kvällens middag uppmärksammades att Svenska Boxerklubben fyllde 50 år.

logga_borlange.jpg

Årsmötet i bilder.

Stadigvarande spårträffar under året, anordnas i Hedemora av Kerstin Herlitz, och under året har det varit 35 träffar.

I övriga kursutbud har 5 st. av GDLO´s medlemmar tagit ”Grönt kort” för att bli legitimerade att träna i drag med hund.

Årsmöte – 2012

Årsmöte, Gävle-Dala Lokalområde

söndagen den 26 februari 2012

Plats: Borlänge BK kl.13:00

Genomgång av lokalområdets styrelses verksamhetsberättelse, inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte. Genomgång av mål, budget, samt preliminär rambudget för följande verksamhetsår. Genomgång av planerade aktiviteter. Val av revisorer, suppleanter och valberedning. Avslutande av mötet med fika.

15 st medlemmar närvarade.

Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen har under året 2011 haft 7 st. protokollförda möten inkl. årsmöte. Medlemsantalet har sjunkit till 76 medlemmar detta år från föregående års medlemsantal på 86 st.

Ingen MH/Korning eller exteriörbeskrivning har anordnats under året. Under året var ett boxerläger med instruktör inplanerat, men som tyvärr blev inställt pga. sent återbud. 

Under september hölls ett högt uppskattat medlemsmöte med en samordnad Prova-På-Dag på Hofors BK. Vid årets andra medlemsmöte den 10 december anordnades dessutom en gästföreläsare, Harriet Nygren, om ämnet stretching av hund, där 35 medlemmar närvarade.

BIR & BIM 2011

Bildgalleri.

GDLO´s årliga utställning hölls på orten Smedjebacken i Smedjehallen den 12 mars 2011. Domare var Maritha Östlund-Holmsten och 72 hundar var anmälda. Styrelsen lämnar ett STORT TACK till alla som hjälpte till på utställningen så att det blev en lyckad dag!

På årets Boxerfullmäktige var vi tilldelade två mandat som representerades av delegaterna Malin Slåtteby och Anette Andersson. GDLO anordnade årets LO-konferens och Boxerfullmäktige på Barken konferens i Smedjebacken.

Spårträffar anordnas varje vecka under året, av Kerstin Herlitz, i Hedemora. På ett år brukar 35 träffar komma till.

Årsmöte – 2011

Årsmöte på Falu BK den 13 februari 2011

Svenska Boxerklubben Gävle-Dala Lokalområde
LottaKihlstrom_EngPennyLane.jpg

Lo-mästare 2010 Bruks

Genomgång av klubbens verksamhet det gångna året. Priser och utdelningar av pokaler, till 2010-års Lo-mästare, samt erhållna meriter i Bruks och Lydnad. Sune Halvarsson var mötesordförande.

Verksamhetsberättelse 2010

GDLO’s årliga utställning genomfördes den 12 mars i Smedjehallen, Smedjebacken. Domare var Maritha Östlund Holmsten och det var 70 st hundar anmälda (inkl. valpar).

BIR: KORAD DK UCH NORD SE UCH Bippa Con Tilia. BIM: Hausse Aron.

Bästa Junior: Engelaiz Tennessee.

Bästa Veteran: KORAD INT UCH NORD UCH LPI Engelaiz Foxy Angel.

Bästa uppfödargrupp: Kennel Engelaiz.

BIR-Valp: Bullerbasius Carramba. BIM-Valp: Hausse Bazta.

Den 12 mars anordnade vi LO-konferens på Barken Konferens, Smedjebacken, med middag efteråt.

Den 13 mars var det Boxerfullmäktige på Barken Konferens i Smedjebacken.

Den 27-29 maj: Planerat under året är ett Boxerläger med instruktör Pia Albinsson. Under hösten den 18 september planeras ytterligare ett läger med möjlighet till Prova-På-Aktiviteter.

Spår- och träningsträffar (lördagar el. söndagar) brukar anordnas varje vecka för medlemmarna i GDLO som vill vara med!

Under året 2011 planeras 9 st. boxerspecialer att utföras av Svenska Boxerklubbens olika lokalområden. (GDLO är först ut, den 12 mars i Smedjebacken med Maritha Östlund-Holmsten som domare).

Avdelningsstyrelsen för boxer, (AS) kommer under året att informera och undervisa om RAS-dokumentet, som är viktigt att känna till för uppfödare och hanhundsägare. Fr.o.m. den 1 januari 2011 gäller nya utställningsregler utarbetade av SKK. Fr.o.m. den 1:a april börjar SvB´s nya stadgar att gälla efter beslut på SBK´s Kongress 2010.

BOXERBLADET nr.1 2011. Foto: Sofia Dunder.

År 2011 får årets först födda boxer pryda omslaget av Boxerbladet, Dunderboxer´s Alban, som kom till världen den 14/1 2011 kl.20:42.

Styrelsen i GDLO önskar alla medlemmar en härlig Boxersommar!