Kategoriarkiv: Boxerfullmäktige

Boxerfullmäktige (BF), är Svenska Boxerklubbens högsta beslutande instans, och består av valda ombud från samtliga Lokalområden.

Boxerfullmäktige – 2010

STYRELSE

Gävle-Dala LO (GDLO)
ORDFÖRANDE Leif Rosén
VICE ORDFÖRANDE Gisela Frost
KASSÖR Malin Slåtteby
SEKRETERARE Åsa Hultgren
ÖVR. LEDAMÖTER Petra Schmidt-Rehnberg, Johan Almén, Andreas Oredsson
SUPPLEANTER Anne-Sophi Wallin, Åsa Perlefeldt