Kategoriarkiv: Svenska Boxerklubben & Co.

Information som skickats ut till Lokalområdena från Svenska Boxerklubben (SvB), Svenska Brukshundsklubben (SBK), och Svenska Kennelklubben (SKK).

Till lokalområden och medlemmar i Svenska Boxerklubben!

Till lokalområden och medlemmar i Svenska Boxerklubben!
Vid Kennelfullmäktige 2015, beslutade specialklubbar och rasklubbar att ge SKK i uppdrag att göra en organisationsutredning som skulle omfatta hela hundorganisationen.
Fullmäktige satte ett datum när utredningen ska vara genomförd och presentation göras för alla berörda. Utredningen skulle, enligt fullmäktiges beslut, beslutas om vid Kennelfullmäktige 2017.
SKK/CS tillsatte en arbetsgrupp med bred kompetens med Per-Inge Johansson som ordförande.
Arbetsgruppen har presenterat sitt arbete vid flera olika platser runt om i Sverige under hösten. Den organisationsförändring som föreslagits får, i nuvarande framställan, genomgripande konsekvenser för SBK:s organisation inkl. lokal-, distrikt-, och rasklubbar.
Tiden som arbetsgruppen har haft till sitt förfogande har varit knapp, och därför har SKK/CS beslutat att förlänga tiden och förslaget ska istället beslutas om på ett extra Kennelfullmäktige 2018 och att gälla fr.o.m. 2019.
Bifogas SKKs Organisationsutredning ”Bakgrundspromemoria” och ”Dagsläge med förslag till åtgärder”. Dokumenten finns också att ta del av på www.brukshundklubben.se/SKK-organisationsutredning.
– – –
När ni läser detta så se det med ”öppna ögon” och framförallt, inta en inställning till förslaget som vi tror kan vara bäst för Boxerklubben. Att något måste göras är klart och det gäller framförallt SBKs dåliga medlemsutveckling och med det följer en dålig ekonomi.
Idag har SBK rasansvaret för boxer!!! Borde inte rasansvaret delegeras från SKK direkt till Boxerklubben utan inverkan från SBK!?
Det är ett mångsidigt material, så det är extra viktigt att ni tar er tid och sätter er in i materialet. Detta kommer också att vara en programpunkt på LO konferensen före Boxerfullmäktige i Växjö.
Detta är oerhört viktigt för vår framtid som rasklubb!

Hälsningar
Anders

Boxerträff – 2016

Inbjudan till Boxerklubbens

BOXERTRÄFF 2016
 
Boxerklubben arrangerar Lokalområdes- och Boxerträff på Hotell Ekoxen i Linköping, 28 – 30 oktober 2016.
 
Vi börjar fredag lunch med en lokalesområdesträff och fortsätter lördag – söndag med Boxerträff för alla  boxer intresserade. 
 
Planera redan nu för LO – och  Boxerträffen 28 – 30 oktober.
14610938_10154482204073400_3989644098942019759_n
 
Mera information kommer i Boxerbladet nr 2 och på boxerklubben.org

Boxerns exteriör i fokus – 2015

BoxernsExteriörVÄLKOMMEN att fördjupa dina kunskaper om Boxerns Exteriör

Boxerns adelsmärke är huvudet. Huvudets konstruktion och proportion till kroppen är avgörande för ett bra boxerhuvud. En lång, rund, kraftig, muskulös och torr hals har stor betydelse för hundens anatomi. Halsens längd och hållning har stor inverkan på frambensaktionen. Dessa med flera detaljer kommer våra föreläsare noggrant gå igenom på träffarna.

BoxernsExteriör

BoxernsExteriör (pdf)

 

 

 

 

Vi har bjudit in tre av våra mest erfarna exteriördomare att hålla i denna utbildning. Ni som är boxerägare, uppfödare och boxer intresserade får inte missa dessa tillfällen att förbättra er kunskap om boxerns exteriör.

SvB’s Uppfödarträff Dag 2/3 – 2014

Välkomna till Uppfödarträffen den 24-26 oktober, dag två!

Årets Uppfödarträff är fokus riktad på Boxerns Exteriör. Vi kommer grundligt presentera Boxerns rasstandard och anatomi. Lära oss lite om bedömningsteknik inför grupparbetena på söndagen. Grupparbeten kommer att ske genom praktisk bedömning av flera boxer och avslutas med gruppredovisning.

Hoppas ni passar på och bokar denna helg för Boxerns Exteriör.

Källa: https://www.facebook.com/SvenskaBoxerklubben/posts/1082532391865736

SvB’s Uppfödarträff Dag 1/3 – 2014

ORDFÖRANDEN HAR ORDET:
Vi ser fram emot att mötas på Uppfödarträffen som i år behandlar Boxerns exteriör.

Boxerns adelsmärke är huvudet men för den skull får det inte ges avkall på anatomin. Huvudets konstruktion och proportion till kroppen är avgörande för ett bra boxer huvud. En lång, rund, kraftig, muskulös och torr hals har stor betydelse för hundens anatomi. Halsens längd och hållning har stor inverkan på frambensaktionen. Dessa med flera detaljer kommer vi att gå igenom och diskutera på Uppfödarträffen.

Dessutom kommer ni i grupp få pröva på att vara domare genom praktisk bedömning.

Ni som boxerägare, uppfödare och medlem i Boxerklubben får inte missa detta tillfälle att förbättra er kunskap om boxerns anatomi och rasstandard.

Passa på och anmäl er nu.

Hoppas vi ses på Uppfödarträffen.

Anders H

Källa: https://www.facebook.com/SvenskaBoxerklubben/posts/1067635746688734

Team Svenska Boxerklubben – 2015

TEAM_SVBlogo_6apr_M

Har du en pigg och dragvillig boxer? Gillar du frisk luft, fysisk träning och snö? Ja, då har vi Utmaningen för dig och din hund! Team Svenska Boxerklubben!

Utmaningen gäller att samla ihop ett Boxerteam om 12 ekipage inför Vindelälvsdraget 2015. Vindelälvsdraget är en unik och spännande draghundstävling i form av en 40 mil lång stafett sträcka, under 4 dagar, längs den outbyggda Vindelälven. Vår Utmaning 2015 är att vi för första gången i historien ska ställa upp med ett rent boxerlag, Team Svenska Boxerklubben.

Stafetten kommer att äga rum den 12-15 mars 2015 med start i fjällbyn Ammarnäs i Lappland ner till Vännäsby i Västerbotten. VårTeam Svenska Boxerklubben kommer att dela på drygt 30 sträckor om 6-22 km på den 40 mil långa stafetten.

Läs mer på Svenska Boxerklubbens [hemsida]. Där kan du även anmäla Dig, läsa om ekipagen som kommer att delta, följa nedräkningen samt delta i en röstning!