Kategoriarkiv: Svenska Kennelklubben

SKK

SKK Play för uppfödare

skk_play

Onsdagen den 21 september är det dags för det andra programmet i SKKs serie SKK Play för uppfödare. Programmet heter Uppfödaren och lagen och tar bland annat upp kennelkonsulenternas roll och vad man som uppfödare ska tänka på vid försäljning av valpar.

Programmet, som är det andra i ordningen, leds som det tidigare av Katarina Sundberg som i studion har SKKs chefsjurist Agneta Lönn med sig. Studiosamtalen varvas med inslag där vi får höra kennelkonsulenter berätta om sitt arbete och följa med på ett besök hos en uppfödare. Vi följer även en valpköpare och får se hur en reklamation går till i praktiken.

Programmet kommer att premiärsändas på SKK Play onsdagen den 21 september klockan 19.30. Efter programmet kommer det finnas möjlighet att chatta med Agneta Lönn och Helena Sirén från SKKs kansli. Programmet finns sedan tillgängligt på SKK Play och SKKs Youtubekanal.

Källa: http://www.skk.se/sv/nyheter/?page=1&newsitem=28553

Svenska Kennelklubben 125 år! – Vår historia

125 logo

Att Svenska Kennelklubben grundades 1889 var ett tidens tecken.

Utvecklingen och framstegen inom naturvetenskapen under andra hälften av 1800-talet hade väckt intresse och öppnat möjligheter för ett systematiskt avelsarbete inom all djurhållning.

När det gäller hund, var det ägare till jakthundar, som först anammade de nya tankarna. Det gällde till att börja med att enas om hur en bra hund av en ras, eller rastyp, borde se ut. Diskussioner och uppvisningar av hundar utgjorde metoden – rasbeskrivningar blev så småningom resultatet.

Nästa steg i verksamheten gällde en lämplig organisationsform för alla intresserade hundägare. Det skrevs artiklar om behovet av att ”höja hundkulturen”, om att Sverige, i likhet med England och flera andra länder, borde inrätta en ”Kennel-Club”.1889 var tiden mogen. Ett Upprop till Sveriges hundvänner publicerades. Bland undertecknarna fanns Adolf Patrik Hamilton, då sekreterare i Svenska Jägareförbundet. Det konstituerande mötet ägde rum i Stockholm den 13 december. Till Svenska Kennelklubbens förste ordförande valdes enhälligt A. P. Hamilton.

Att värna om hundraserna

I Svenska Kennelklubbens första programförklaring framhölls att det främsta syftet för organisationen var att värna om hundraserna. Det skulle ske genom utvärderingar, främst utställningar och prov, men också genom att föra stambok och sprida kunskap om avel och uppfödning. Till att börja med ingick även import av avelsdjur i verksamheten.

Svenska Kennelklubbens syfte kvarstår efter mer än hundra år, om än något omformulerat: ”att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda hundar”. Verksamhetens kärna är fortfarande att främja avel av bra hundar. Och arbetet inom dagens kvalitetssystem för avel, Rasspecifika Avelsstrategier (RAS), överensstämmer mycket väl med pionjärernas uppbyggnadsarbete: kunskap om populationen, målformulering, åtgärder och utvärdering.

I dag har Svenska Kennelklubben, hundägarnas riksförbund, över 300 000 medlemmar och är en av landets största ideella organisationer. Verksamheten har utvecklats och breddats. Svenska Kennelklubben är en folkrörelse av betydelse i samhället.

Källa: [SKK/Vår historia].

Hundrasguide – Boxer

Svenska Kennelklubben – Boxer

Historikboxer---144

Boxern anses närmast härstamma från den lilla ”Brabanter Bullenbeisser”, en tysk bulldogg. På den tiden var uppfödare av rasen mestadels jägare som använde hunden till jakt. Den hade till uppgift att hålla fast det vilt, som hetshundar stött upp tills jägaren kom och nedlade bytet. Den moderna boxern är resultatet av arbetet att beskriva och systematisera de lokala boxertyper som fanns i Tyskland under 1800-talet. Den första standarden kom 1902. Varifrån namnet boxer kommer har inte kunnat fastställas.

Användningsområde

Boxern är en aktiv och energisk hund och dess mentala egenskaper gör den till en mycket duglig bruks- och tjänstehund. Det finns i dag boxer som är högt meriterade tävlingshundar inom bruksarbete, lydnadsprov och agility. Det finns även boxer i tjänst som polis-, räddnings- och bevakningshundar och ett nytt användningsområde är servicehund i åldringsvården. Det vanligaste är dock att ha boxern som familjehund och bästa vän. Under förutsättning att den får motion och stimulans, både fysiskt och mentalt, så passar rasen utmärkt som ren familjehund.

Hälsa

Höftledsdysplasi (HD), knäledsartros samt njursjukdomen progressiv nefropati/renal dysplasi förekommer. Rasen är även utsatt för hudåkommor (klåda, utslag, röda tassar), infektioner samt allergier. Andra problem i rasen är hjärtproblem och spondylos, det sistnämnda leder till stelhet i ryggraden. Seriösa uppfödare arbetar aktivt för att bli av med ovanstående problem. Mer information hittar du på rasklubbens webbplats.

Egenskaper / Mentalitet

En rastypisk boxer är en alert och energisk hund, med mycket framåtanda och nyfikenhet. I sin relation till människor är boxern hederlig, aldrig lömsk eller opålitlig. Boxern ska vara stabil, samarbetsvillig, käck och modig. Om man ser till statistiken från mentaltester så är boxern kontaktvillig, lekfull, nyfiken och orädd. Men det finns stora skillnader i olika individer och linjer. Ett problem i rasen kan vara aggression mot andra hundar och det förekommer överaktiva hundar samt hundar som har svårt att lämnas ensamma i hemmet.

Storlek och utseende

Boxern är en medelstor, korthårig och kraftfull hund, där huvudet ger rasen dess särprägel. Muskulaturen är väl utvecklad och rörelserna livliga, kraftfulla och eleganta. Boxern får varken vara klumpig och tung eller luftig och lätt. Mankhöjd för hanar är 57–63 cm och tikar 53–59 cm. Vikt för hanar är ca 30 kg och tikar ca 25 kg. Färgen är gul eller tigrerad med svart mask, ofta med vita tecken. Även helt vita boxer förekommer. Detta är enligt rasstandarden en icke godkänd färg som ger 0 pris på utställning, men är inget hinder för bruks- och lydnadstävlan.

Pälsvård

Enligt rasstandarden ska huden vara torr, elastisk och utan veck. Pälsen ska vara kort, hård, glänsande och åtliggande. Av detta följer att pälsvården inskränker sig till ett minimum. Hunden ska hållas ren genom ett bad då och då, i övrigt räcker det oftast med att torka tassar efter våta promenader och att borsta i fällningsperioder. Då rasen kan vara utsatt för hudåkommor i form av klåda, utslag och röda tassar bör ägaren uppmärksamma att hundens hud är frisk, ren och torr.

Övrigt

Att skaffa hund är ett stort ansvar och en brukshund ställer ytterligare krav. Tänk noga igenom om du har den tid och energi som krävs för att ta hand om en boxer. Är du tveksam, överväg att välja en mindre krävande ras. Är du fortfarande intresserad så kan ett tips vara att åka till en utställning eller liknande för att prata med andra boxerägare och lära mer.

Källa: Svenska Kennelklubben.

Utställningsförbud för kastrerade hanhundar – SKK

SKK´s Centralstyrelse har tagit beslut om att införa utställningsförbud för kastrerade hanhundar från och med 1 januari 2017.

Det är angeläget att hanhundsägare som står inför ett beslut om en kastrering känner till denna förändring, även om den ligger ett antal år fram i tiden.

Efter den 1 januari 2017 får kastrerade hanhundar inte delta på hundutställningar. Här kan du läsa mer om bakgrunden till Svenska Kennelklubbens beslut.

Under senare år har det blivit allt vanligare att kastrera både hanhundar och tikar utan veterinärmedicinska skäl. Orsakerna bakom varierar, vissa hundägare hoppas att hunden ska bli mindre stressad av löptikar eller mer lätthanterlig i andra situationer, för andra väcks tanken av en annan hundägare som gjort samma sak eller av att en veterinär ställer frågan. Det har också blivit vanligare att hunddagis slentrianmässigt ställer krav på att hanhunden är kastrerad, oavsett om det behövs eller inte.

Svenska Kennelklubben menar att det är oroande om ett stort antal hundar kastreras i tidig ålder, utan medicinsk eller annan indikation, och på så vis utesluts från avelsarbetet. Vid en hundutställning bedöms hundens utseende och mentalitet, men en kastrering skapar en hormonell balansstörning som kan påverka hunden på flera sätt. Om hunden har kastrerats före könsmognad är det svårt att göra en riktig bedömning av exteriör eller beteende som resultatet av avel.

Ändring 1 januari 2017

I dag får kirurgiskt kastrerade hanhundar delta på hundutställningar om de har intyg. Medicinskt/kemiskt kastrerade hanhundar får däremot inte delta. Dessa regler gäller fram till och med sista december 2016, men sedan blir det alltså ändring. Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse beslutade vid mötet i juni att införa ett utställningsförbud för hanhundar som kastrerats med motiveringen att man vill garantera den kynologiska kvaliteten på avkommebedömningarna.

Ett definitivt beslut

Svenska Kennelklubbens förhoppning är att ett utställningsförbud för kastrerade hundar ska leda till en minskning av okynneskastreringarna. En valpköpare eller hundägare som vet att dörren till utställningsvärlden stängs om hunden kastreras tänker sig kanske för två gånger innan beslutet fattas. Om det finns ett behov av att förändra mentaliteten eller någon annan egenskap hos en viss hundras bör detta ske genom ett välplanerat avelsarbete, inte genom kastration. Det är också att betrakta som en mycket negativ utveckling om den svenska traditionen att utbilda och träna hund ersätts av kirurgiska ingrepp som ett försök att göra hunden mer hanterbar.

Lång framförhållning

Det dröjer drygt 3 år innan förbudet träder i kraft. Svenska Kennelklubben menar att det är viktigt med god framförhållning; förändringen bör vara väl förankrad i organisationen och hundägare väl informerade. Går det för snabbt drabbas hundägare hårt som tagit beslutet om kastration utifrån förutsättningen att deltagande på hundutställning är tillåtet. Kastrerade hundars möjlighet att delta i andra former av tävlingar och prov påverkas inte av beslutet.

Denna text finns tillgänglig på skk.se; [http://www.skk.se/nyheter/2013/8/forbud-for-kastrerade-hanhundar-att-delta-pa-utstallning/].

Bästa hälsningar

SVENSKA BOXERKLUBBEN

Elisabeth Wahlström/tävling.