Hälsoprogram

Höftleder:

Höftledsdysplasi, HD
Höftledsdysplasi innebär att ledskålen är för grund, varför höftledskulan får ett otillräckligt stöd och leden blir ostadig. Instabiliteten i höftleden vid dysplasi leder till broskförslitning och benpålagringar. Lårbenshuvudet blir också mer eller mindre deformerat, beroende dels på graden av dysplasi och dels på hundens kroppsvikt. Vissa hundar med lindrigare grad av HD behöver inte ha några smärtor och graden HD står inte alltid i proportion till den enskilda hundens problem. [Läs mer…]

Knäleder:

Knäledsartros.
Knäledsartros innebär att leden får pålagringar. Detta kan hos äldre hundar ses som en naturlig förslitning/ålderspålagringar. Hos boxer förekommer dock problemet redan hos valpar och unghundar, oftast förenat med stor smärta och rörelsehinder vilket förkortar hundens liv i både tid och kvalitet samt omöjliggör bruksfunktion. [Läs mer…]

Njurar:

Renal dysplasi, RD
RD är en ärftlig defekt där hunden föds med underutvecklade njurar. Detta leder till att njurarna inte når full kapacitet t.ex. vad gäller rening av kroppens avfallsprodukter eller produktion av hormonet erytropoetin, vilket är nödvändigt för att kunna bilda röda blodkroppar. Sjukdomssymptomen, som inte skiljer sig från dem som uppstår vid andra njursjukdomar, är framför allt ökad törst och urinering, aptitlöshet och avmagring, kräkningar, diarré och uttorkning. [Läs mer…]

Hjärta:

Blåsljud/ Aortastenos.
Hjärtproblem förekommer inom rasen och en relativ hög andel boxer har blåsljud i någon form […] Svenska Boxerklubben rekommenderar att avelsdjur undersöks av smådjursspecialist/kardiolog. Om blåsljud föreligger, bör man gå vidare till kardiolog för en grundligare undersökning. [Läs mer…]

Övriga hälsoproblem

Hudproblem

Hudåkommor (klåda, utslag, röda tassar), infektioner samt allergier.

Spondylos

Spondylos innebär förändringar i ryggkotor och disker som medför pålagringar framför allt under och mellan kotkroppar, så att benbryggor bildas. Också ryggens disker kan vara skadade och i vissa fall kan ryggmärgen utsättas för tryck med smärtor och rörelsestöranden som följd. I en del länder är det obligatoriskt med spondylosröntgen på avelsdjur.

Kejsarsnitt

Resultatet av hälsoenkäter visar att rasen har hög frekvens kejsarsnitt. Enligt resultat av ett examensarbete vid SLU år 2000, baserat på rasklubbens enkäter, framkom att primär värksvaghet orsakar majoriteten av förlossningsproblemen.

[Läs mer…]