Kommittéer

Ansvar Mejladress till GDLO Person Tel.nr
Boxerbladet: LO-rutan sekr@gdlo.boxerklubben.org Malin Slåtteby 070-284 76 46
Facebook: Administratör ledamot1@gdlo.boxerklubben.org Rebecka V Antonsson 0737-61 47 36
Facebook: Administratör ledamot3@gdlo.boxerklubben.org Kristin Bergström 070-812 91 15
Hemsida GDLO: Webmaster webmaster@gdlo.boxerklubben.org Rebecka V Antonsson 073-761 47 36
Medlemsmötessamordnare ordf@gdlo.boxerklubben.org Anette Andersson 070-370 16 73
Mentalbeskrivnings- och Korningskommittén, MH/MT styrelse@gdlo.boxerklubben.org Vakant  
Tävlingskommittén: Inrapportering av årliga resultat för tävling om vandringspriser. sekr@gdlo.boxerklubben.org Malin Slåtteby 070-284 76 46
Utställningsgrupp: Annons, PM utst@gdlo.boxerklubben.org Utställningsansvariga