Verksamhetsmål – 2017

Aktivitet och Tidpunkt

Plats/Info. Kontaktperson
Årsmöte

19/2 kl.14:00

Efter årsmötet blir det prisutdelning! Klubben bjuder på fika! Välkomna!

Mellanskogs kontor, Svarvargatan 26, Sandviken

Det är vid dessa tillfällen som du kan få information, ställa frågor och vara med och påverka (ett årsmöte och två medlemsmöten per år).

Ordförande:

Anette Andersson
070-370 16 73

Sekreterare (vik.):

Rebecka V Antonsson

073-761 47 36

Officiell utställning

4 mars

Smedjebacken: Smedjehallen

Domare: Joe Smith, England

Skicka gärna in bilder och/eller text som kan läggas ut på hemsidan och/eller Facebook!

Kicki Bergström

070-812 91 15

Medlemsmöte

4 juni

Prova på dag

Tid/Plats meddelas senare.

Anette Andersson

070-370 16 73

Läger

Våren

Instruktör (ej klar). Lise-Lotte Kihlström

Medlemsmöte

Hösten

Aktiviteter och Boxerrace

Anette Andersson
070-370 16 73

Kursträff (Vid behov). Kursverksamhet

Är du intresserad att gå kurs med din hund?

(alla raser välkomna).

Malin Slåtteby
070-284 76 46

Söndagar

Hedemora

Aktivitet: spår.

Kerstin Herlitz
0225-138 40

Vill du träna annan aktivitet på annan ort får du gärna höra av dig till någon i styrelsen! Välkomna!

Regler om ID-kontroll

Till alla SBK distriktens- och rasklubbarnas tävlingsavdelningar.

På förekommen anledning vill förtydliga en skrivning om ID-kontroll i reglerna:

_________________________________

Det är obligatorisk för hundar som ska delta på tävling att vara ID-märkta. Kontroll av ID-märkning med chipläsare kan ske i samband med tävlingen.
Man måste inte göra detta på varje tävling. Arrangören avgör om stickprovskontroll ska ske.
_________________________________

Vi kommer även att ha med detta i kommande SBK-info.

 

Med vänlig hälsning
Camilla Hjort

Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben

tavling@brukshundklubben.se

www.brukshundklubben.se
Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle.

Webbkarta

Webbkarta över hemsidan på GDLO

Svenska Boxerklubben Gävle-Dala Lokalområde (Startsidan).

Domarpresentation – Joe Smith (Svensk översättning)

MOWGLI BOXERS

J. T. Smith

     Jag skaffade min första boxer år 1962, hon var dotter till Dibbie Somerfield och Ch Panfield Texas Tycoon. Jag deltog på min första utställning år 1966, och vann min klass som dömdes av den legendariske Percy Whittaker, och det var så det hela började. Min sista boxer gick bort i februari 2016 och så tog hela 52 år av ägande denna underbara ras slut.

     Jag började att konkurrensbedöma hund år 1978 med bl.a. Bäst i Show. Jag tilldelades mitt första CC (Challenge Certificate) år 1991, (ung. motsvarande ett svenskt CK, Certifikatkvalité). Jag är även en utbildad CC-Domare och kan tilldela CC till Boxer, Dobermann, Bullmastiff, Tysk schäferhund och Löwchen. Under år 2017 kommer jag att döma på flera Nationella utställningar; Bullmastiffer i Birmingham, Boxrar i Driffield och Samojeder på den skotska bruksutställningen. Jag kommer även att närvara vid en Lancashire Heeler utställning samt vid den norska Älghundsklubbens utställning. Jag antar att vissa skulle klassa mig som en allrounddomare men jag ser mig gärna som en Boxerspecialist.

     Jag har alltid föredragit den administrering och organisation som står bakom själva utställningen i stället för att själv delta i ringen. Jag har varit utställningschef för Dudley Metropolitan Show i hela 24 år, och jag är för närvarande ledamot och vise ordförande för de officiella utställningarna i Midland Counties, som är en fyra dagar lång utställning i oktober som i genomsnitt lockar kring 10’000 hundar. Förra året valdes jag in som medlem i Brittiska Kennelklubben, och det är något som jag är väldigt stolt över.

Domarpresentation – Joe Smith

MOWGLI BOXERS

J. T. SMITH

presentation 2017

          My first boxer was born in 1962, a daughter of Dibbie Somerfields and Ch Panfield Texas Tycoon. I attended my first Dog show in 1966, and won my class under the great Percy Whittaker, andso it all began. I lost my last boxer in February 2016 and so ended 52 years of owning this wonderful breed.  I started to judge in 1978 and judge all groups and best show at open show level.

          I first awarded CC’s (Challenge Certificates) in 1991. I am approved to award CC’s in Boxers, Dobermanns, Bullmastiffs, German Shepherds and Lowchen. 2017 will see me judging Bullmastiffs at Birmingham National Ch, Boxers at Driffield Ch and Samoyeds at The Scottish Working breeds Ch. I am also officiating at The Lancashire Heeler Club Show and The Norwegian Elkhound Club show. I suppose some would class me as an allrounder but I like to think of myself as a Boxerspecialist.

          I have always preferred the admin and organization side of dog show rather than the exhibitors side. I was show manager of the Dudley Metropolitan Show for 24 years, and I am currently a committee member and the Show manager of the Midland Countries Ch Show, which is a four day show held in October and attracts on average 10’000 dogs. Last year I was elected as a member of the Kennel Club, something of which I am very proud.

 

Best wishes.

Joe Smith.

Till lokalområden och medlemmar i Svenska Boxerklubben!

Till lokalområden och medlemmar i Svenska Boxerklubben!
Vid Kennelfullmäktige 2015, beslutade specialklubbar och rasklubbar att ge SKK i uppdrag att göra en organisationsutredning som skulle omfatta hela hundorganisationen.
Fullmäktige satte ett datum när utredningen ska vara genomförd och presentation göras för alla berörda. Utredningen skulle, enligt fullmäktiges beslut, beslutas om vid Kennelfullmäktige 2017.
SKK/CS tillsatte en arbetsgrupp med bred kompetens med Per-Inge Johansson som ordförande.
Arbetsgruppen har presenterat sitt arbete vid flera olika platser runt om i Sverige under hösten. Den organisationsförändring som föreslagits får, i nuvarande framställan, genomgripande konsekvenser för SBK:s organisation inkl. lokal-, distrikt-, och rasklubbar.
Tiden som arbetsgruppen har haft till sitt förfogande har varit knapp, och därför har SKK/CS beslutat att förlänga tiden och förslaget ska istället beslutas om på ett extra Kennelfullmäktige 2018 och att gälla fr.o.m. 2019.
Bifogas SKKs Organisationsutredning ”Bakgrundspromemoria” och ”Dagsläge med förslag till åtgärder”. Dokumenten finns också att ta del av på www.brukshundklubben.se/SKK-organisationsutredning.
– – –
När ni läser detta så se det med ”öppna ögon” och framförallt, inta en inställning till förslaget som vi tror kan vara bäst för Boxerklubben. Att något måste göras är klart och det gäller framförallt SBKs dåliga medlemsutveckling och med det följer en dålig ekonomi.
Idag har SBK rasansvaret för boxer!!! Borde inte rasansvaret delegeras från SKK direkt till Boxerklubben utan inverkan från SBK!?
Det är ett mångsidigt material, så det är extra viktigt att ni tar er tid och sätter er in i materialet. Detta kommer också att vara en programpunkt på LO konferensen före Boxerfullmäktige i Växjö.
Detta är oerhört viktigt för vår framtid som rasklubb!

Hälsningar
Anders

Kallelse till Årsmöte – 2017

Kallelse till årsmöte
för Svenska Boxerklubben Gävle Dala lokalområde
Tid: Söndagen den 19 februari 2017 kl: 14,00
Plats: Mellanskogs kontor i Sandviken, Svarvargatan 26, 811 36 Sandviken
Dagordning enligt stadgarna
Årsmöteshandlingarna finns hos sekreteraren senast sju dagar innan årsmötet
Efter årsmötet blir det prisutdelning
Klubben bjuder på fika!
/mvh styrelsen

Gå med i evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1701166496863991/

SKK Play för uppfödare

skk_play

Onsdagen den 21 september är det dags för det andra programmet i SKKs serie SKK Play för uppfödare. Programmet heter Uppfödaren och lagen och tar bland annat upp kennelkonsulenternas roll och vad man som uppfödare ska tänka på vid försäljning av valpar.

Programmet, som är det andra i ordningen, leds som det tidigare av Katarina Sundberg som i studion har SKKs chefsjurist Agneta Lönn med sig. Studiosamtalen varvas med inslag där vi får höra kennelkonsulenter berätta om sitt arbete och följa med på ett besök hos en uppfödare. Vi följer även en valpköpare och får se hur en reklamation går till i praktiken.

Programmet kommer att premiärsändas på SKK Play onsdagen den 21 september klockan 19.30. Efter programmet kommer det finnas möjlighet att chatta med Agneta Lönn och Helena Sirén från SKKs kansli. Programmet finns sedan tillgängligt på SKK Play och SKKs Youtubekanal.

Källa: http://www.skk.se/sv/nyheter/?page=1&newsitem=28553