Räddningssök – En presentation

Räddningssök av en tjänstehund/räddningshund – vad gör hunden då?

En aktivitet för dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en internationell räddningsinsats tillsammans med din hund.

3.jpg

Murberget´s Evander (Eddie) med Zimone Iwarsson. Fotograf: Micaela Iwarsson.

Svenska Brukshundsklubben utbildar räddningshundar på uppdrag av Myndigheten för Emblem.jpgsamhällsskydd och beredskap, MSB.
Räddningsarbetet ställer stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer, såsom exempelvis lösa underlag, höga höjder, rök, buller och eld.

logoMsb.pngEn hund i räddningssök tränas i att söka av stora områden för att känna personvittring och att markera instängda personer. Räddningspersonal kan på detta sätt koncentrera sitt arbete och snabbt undsätta innestängda och skadade.

 

Läs mer: (http://sbk.nu/tjanstehund/raddningshund/).

9.jpg

Övning bland stenras

5.jpg

En räddningshunds främsta uppgift är att söka rätt på försvunna personer.

7.jpg

Tränar på ostabila underlag

4.jpg

Gömställe

1532b306c7fa7c.jpg

Höga höjder

6.jpg

Eddie

8.jpg

Eddie i sökmundering