Etikettarkiv: 2013

Utställningsförbud för kastrerade hanhundar – SKK

SKK´s Centralstyrelse har tagit beslut om att införa utställningsförbud för kastrerade hanhundar från och med 1 januari 2017.

Det är angeläget att hanhundsägare som står inför ett beslut om en kastrering känner till denna förändring, även om den ligger ett antal år fram i tiden.

Efter den 1 januari 2017 får kastrerade hanhundar inte delta på hundutställningar. Här kan du läsa mer om bakgrunden till Svenska Kennelklubbens beslut.

Under senare år har det blivit allt vanligare att kastrera både hanhundar och tikar utan veterinärmedicinska skäl. Orsakerna bakom varierar, vissa hundägare hoppas att hunden ska bli mindre stressad av löptikar eller mer lätthanterlig i andra situationer, för andra väcks tanken av en annan hundägare som gjort samma sak eller av att en veterinär ställer frågan. Det har också blivit vanligare att hunddagis slentrianmässigt ställer krav på att hanhunden är kastrerad, oavsett om det behövs eller inte.

Svenska Kennelklubben menar att det är oroande om ett stort antal hundar kastreras i tidig ålder, utan medicinsk eller annan indikation, och på så vis utesluts från avelsarbetet. Vid en hundutställning bedöms hundens utseende och mentalitet, men en kastrering skapar en hormonell balansstörning som kan påverka hunden på flera sätt. Om hunden har kastrerats före könsmognad är det svårt att göra en riktig bedömning av exteriör eller beteende som resultatet av avel.

Ändring 1 januari 2017

I dag får kirurgiskt kastrerade hanhundar delta på hundutställningar om de har intyg. Medicinskt/kemiskt kastrerade hanhundar får däremot inte delta. Dessa regler gäller fram till och med sista december 2016, men sedan blir det alltså ändring. Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse beslutade vid mötet i juni att införa ett utställningsförbud för hanhundar som kastrerats med motiveringen att man vill garantera den kynologiska kvaliteten på avkommebedömningarna.

Ett definitivt beslut

Svenska Kennelklubbens förhoppning är att ett utställningsförbud för kastrerade hundar ska leda till en minskning av okynneskastreringarna. En valpköpare eller hundägare som vet att dörren till utställningsvärlden stängs om hunden kastreras tänker sig kanske för två gånger innan beslutet fattas. Om det finns ett behov av att förändra mentaliteten eller någon annan egenskap hos en viss hundras bör detta ske genom ett välplanerat avelsarbete, inte genom kastration. Det är också att betrakta som en mycket negativ utveckling om den svenska traditionen att utbilda och träna hund ersätts av kirurgiska ingrepp som ett försök att göra hunden mer hanterbar.

Lång framförhållning

Det dröjer drygt 3 år innan förbudet träder i kraft. Svenska Kennelklubben menar att det är viktigt med god framförhållning; förändringen bör vara väl förankrad i organisationen och hundägare väl informerade. Går det för snabbt drabbas hundägare hårt som tagit beslutet om kastration utifrån förutsättningen att deltagande på hundutställning är tillåtet. Kastrerade hundars möjlighet att delta i andra former av tävlingar och prov påverkas inte av beslutet.

Denna text finns tillgänglig på skk.se; [http://www.skk.se/nyheter/2013/8/forbud-for-kastrerade-hanhundar-att-delta-pa-utstallning/].

Bästa hälsningar

SVENSKA BOXERKLUBBEN

Elisabeth Wahlström/tävling.

Svenska Brukshundsklubbens Enkät – 2014

Vad gör du med din hund?

Oavsett om du tränar aktivt med hunden, leker, går promenader eller har hunden som arbetskollega är vi intresserade av att veta vad du gör tillsammans med din hund.

Därför har vi (SBK) utformat en enkät som riktar sig till ALLA hundägare, oavsett vad man gör med sin hund och vad man använder den till.

Syftet med enkäten är att få input till hur Svenska Brukshundklubbens bruksprov används och hur de förhåller sig till andra träningsområden. Klicka här för att komma till enkäten!

Källa: [SBK] den 13 december 2013, [Enkät].

Svenska Boxerklubbens uppfödarträff Ånnaboda, dag 3, 27 oktober 2013

PROGRAMBLAD

Söndag

 1. Lathunden (Per-Erik Sundgrens verktyg för/om SBK,s raser) – info om hur vi kan använda Lathunden och hur vi vill använda den i rasklubben?
 2. Breed Proflies – Agrias samlade statistik och Brenda Bonnets arbete med kartläggningen av hundars hälsa. Barbro Olsson.
 3. Info Mentalindex [Boxer.pdf].
 4. Info om HD-index [SKK].
 5. SRD (särskilda rasspecifika domaranvisning) – diskussioner om SRD i allmänhet och det som rör alla raser, samt om det som rör Boxer specifikt. [Manuskript].
 6. RAS (rasspeciflka avelsstrategier) – info om nuläget och diskussioner om hur revideringsarbetet ska fortskrida.
 7. Grupparbeten.

Deltagare på Uppfödarträffen: Bilder: [Bild 1] [Bild 2].

 1. Andersson, Annette
 2. Augustsson, Therese
 3. Bergström, Kristin
 4. Blomberg, Erica
 5. Brandt, Ylva
 6. Danielsson, Åsa
 7. Eriksson, Nicklas
 8. Günter, Anna
 9. Hammarqvist, Anders
 10. Hasselberg, Jessica
 11. Hasselberg, Yvonne
 12. Herlitz, Kerstin
 13. Hollingworth, Yvonne
 14. Holmsten, Sven-Einar
 15. Härnman, Anders
 16. Jacobsson, Eva
 17. Jessen, Marianne
 18. Lundström, Agneta
 19. Mussawir, Marlene
 20. Orlund, Line
 21. Osbeck, Elin
 22. Strömstad, Cecilia
 23. Sällberg, Johanna
 24. Södergård, Lola
 25. Wahlström, Elisabeth
 26. Wahlström, Rigmor
 27. Östlund Holmsten, Maritha

Källa: [Svenska Boxerklubben].

Svenska Boxerklubbens uppfödarträff Ånnaboda, dag 2, 26 oktober 2013

Annons-uppfödarträff-20130722

Svenska Boxerklubbens Uppfödarträff i Ånnaboda.

PROGRAMBLAD 

Lördag

Lördagen och söndagens programpunkter: bl.a. angelägna uppfödarfrågor med koppling till juridik, status och information om HD-index och mentalindex, föreläsning om friskvård för boxerns välbefinnande mm. På programmet finns också Lathunden, ett verktyg som flera rasklubbar använder och som vi måste få bättre kunskap om. Vi gör också Workshops med ämnen som SRD, Spondylos mm.

 1. Fertilitet och Al, dvs artificiell insemination – av och med veterinär Morten Nilsen.
 2. Juridik – bla. om ansvars- och avtalsfrågor samt om hur långt uppfödarens ansvar sträcker sig, Anne Skogh, SKK.

Textkälla: [SvB].

Svenska Boxerklubbens uppfödarträff Ånnaboda, dag 1, 25 oktober 2013

Uppfödarträff 2013

Uppfödarträffen i Ånnaboda!

Annonsen/Inbjudan från Svenska Boxerklubben.

Läs hela PM:et via bildlänken till vänster.

PROGRAMBLAD

Fredagkväll

Samling för att lära känna varandra med en intressant och angelägen, programpunkt. Nutrition.

 1. Nutrition – Vikten av rätt utfodring. Royal Canin. [RC].

Medlemsmöte [2/2] – 2013

Medlemsmöte och Prova-på-dag

i Hofors med många aktiviteter för stora och små, den 15 september 2013!

Bland annat utfördes Roligt uppletande, där alla blev vinnare! Bilder från dagen kan ses i galleriet nedan.

Evenemangsbilder på facebook: [Hofors BK]. (Kräver inloggning och medlemsskap).

Kallelse till Medlemsmöte [2/2] – 2013

Den 15:e september i år, 2013, anordnas en ny ”Prova-på-dag” i samband med medlemsmötet i Hofors. En aktivitetsdag för alla, stora som små människor och boxer! Var gärna med och delta och prova på aktiviteter som du annars kanske inte ägnar Dig åt!

Dessutom är det åter dags för det eftertraktade priset för Snabbaste boxerekipage i årets Boxerrace, med vinst av GDLO´s nyinstiftade vandringsstatuett!

Tid: 13:00. Plats: HOFORS BK.

Välkomna! /Styrelsen

Bidra med Dina bilder!

1/3 2014 Boxerspecial! [Anmälan], [Annons].

Har Du har foton som Du vill bidra med till Nya hemsidan? Hör då gärna av Dig till webmaster! Delge ev. datum el. aktivitetstillfälle, fotografens namn, samt vilka som är med på fotot.

Om Du själv är med på en bild, eller om Din boxer finns med i något av de befintliga gallerierna, meddela webmaster med Namn/info, så tillfogar Vi det!

Var Du en deltagare/fotograf på lägret med instruktören Jenny Fick? Om Du har bilder från lägerdagarna som du vill dela med dig av, sänd ditt bidrag till webmaster! Delge gärna Fotografens namn, datum och vilka människor/boxrar som syns på fotot.

Sänd Ditt bidrag till: webmaster.gdlo@boxerklubben.org

/Tack!

PM Boxerläger Tånga Hed – 2013

Välkommen till Boxerläger 2013

Vi hälsar dig och din hund hjärtligt välkomna till boxerlägret 2013 på Tånga hed. Lägret startar lördagen den 13/7 med incheckning mellan kl 12.00-15.00. 

Hamburgare/korv med tillbehör serveras vid grillen ca kl 16.30 på lördag. Därefter är det gemensam samling i matsalen, där vi har en allmän genomgång. Efter detta samlas grupperna med respektive instruktör. 

Lägret slutar lördag den 20/7 ca kl 15.00. Vi startar dagen med ett kortare träningspass och utvärdering för att sen äta lunch kl 12.00. Därefter ska vi gemensamt städa matsal, rum samt övriga gemensamma ytor.

Förutom träning i grupperna kommer det under veckan att vara lite gemensamma aktiviteter på kvällarna såsom, ”lära känna kväll”, föreläsning, Boscargala m m.

Hela lägeravgiften ska vara betald och bokförd på Svenska Boxerklubbens PlusGiro senast 1 juli.
Medlemskap, kontrollera att ditt medlemskap är giltigt!

Läs hela PM:et viaden markerade länken [PM Boxerläger 2013] Pdf.

Lägeransvariga:
Dag Björnerud
Erik Sundberg
Ann Wanker
Barbro Haglund