Etikettarkiv: Ånnaboda

Svenska Boxerklubbens uppfödarträff Ånnaboda, dag 3, 27 oktober 2013

PROGRAMBLAD

Söndag

 1. Lathunden (Per-Erik Sundgrens verktyg för/om SBK,s raser) – info om hur vi kan använda Lathunden och hur vi vill använda den i rasklubben?
 2. Breed Proflies – Agrias samlade statistik och Brenda Bonnets arbete med kartläggningen av hundars hälsa. Barbro Olsson.
 3. Info Mentalindex [Boxer.pdf].
 4. Info om HD-index [SKK].
 5. SRD (särskilda rasspecifika domaranvisning) – diskussioner om SRD i allmänhet och det som rör alla raser, samt om det som rör Boxer specifikt. [Manuskript].
 6. RAS (rasspeciflka avelsstrategier) – info om nuläget och diskussioner om hur revideringsarbetet ska fortskrida.
 7. Grupparbeten.

Deltagare på Uppfödarträffen: Bilder: [Bild 1] [Bild 2].

 1. Andersson, Annette
 2. Augustsson, Therese
 3. Bergström, Kristin
 4. Blomberg, Erica
 5. Brandt, Ylva
 6. Danielsson, Åsa
 7. Eriksson, Nicklas
 8. Günter, Anna
 9. Hammarqvist, Anders
 10. Hasselberg, Jessica
 11. Hasselberg, Yvonne
 12. Herlitz, Kerstin
 13. Hollingworth, Yvonne
 14. Holmsten, Sven-Einar
 15. Härnman, Anders
 16. Jacobsson, Eva
 17. Jessen, Marianne
 18. Lundström, Agneta
 19. Mussawir, Marlene
 20. Orlund, Line
 21. Osbeck, Elin
 22. Strömstad, Cecilia
 23. Sällberg, Johanna
 24. Södergård, Lola
 25. Wahlström, Elisabeth
 26. Wahlström, Rigmor
 27. Östlund Holmsten, Maritha

Källa: [Svenska Boxerklubben].

Svenska Boxerklubbens uppfödarträff Ånnaboda, dag 2, 26 oktober 2013

Annons-uppfödarträff-20130722

Svenska Boxerklubbens Uppfödarträff i Ånnaboda.

PROGRAMBLAD 

Lördag

Lördagen och söndagens programpunkter: bl.a. angelägna uppfödarfrågor med koppling till juridik, status och information om HD-index och mentalindex, föreläsning om friskvård för boxerns välbefinnande mm. På programmet finns också Lathunden, ett verktyg som flera rasklubbar använder och som vi måste få bättre kunskap om. Vi gör också Workshops med ämnen som SRD, Spondylos mm.

 1. Fertilitet och Al, dvs artificiell insemination – av och med veterinär Morten Nilsen.
 2. Juridik – bla. om ansvars- och avtalsfrågor samt om hur långt uppfödarens ansvar sträcker sig, Anne Skogh, SKK.

Textkälla: [SvB].

Svenska Boxerklubbens uppfödarträff Ånnaboda, dag 1, 25 oktober 2013

Uppfödarträff 2013

Uppfödarträffen i Ånnaboda!

Annonsen/Inbjudan från Svenska Boxerklubben.

Läs hela PM:et via bildlänken till vänster.

PROGRAMBLAD

Fredagkväll

Samling för att lära känna varandra med en intressant och angelägen, programpunkt. Nutrition.

 1. Nutrition – Vikten av rätt utfodring. Royal Canin. [RC].