Etikettarkiv: Borlänge BK

Fysträning för hund – 2013

Daladistriktet inbjuder till fortsättningsdagen med Marie Söderström Lundberg

Fysträning för hund

Borlänge Brukshundklubb Lördagen 9 mars 2013 kl. 9.00

Utbildningen riktar sig till alla aktiva inom alla grenar i SBK/Dalarna. Vi kommer börja dagen med en kort resumé av vad vi gjorde under motsvarande träff förra året.

Daladistriktet HUS bjuder på denna dag!
Fika ingår. Önskas lunch kommer det finnas möjlighet att köpa av oss för 60 kr/portion.

Läs hela inbjudan i Pdf-format: [Inbjudanfys].

Årsmöte – 2013

Årsmöte, 24 februari 2013.

Svenska Boxerklubben Gävle-Dala Lokalområde.

Bl.a. genomgång av föregående års verksamhet av styrelsen och revisorerna. Genomgång av verksamhetsplan samt budget för innevarande år. Inriktning för kommande år och genomgång av styrelsemedlemmar, nyval och omval.  Genomgång av nya stadgar och avslutning.

Verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen har under året 2012 haft 6 st. protokollförda möten inkl. årsmöte. Medlemsantalet har varit 85 st. medlemmar, enligt medlemsförteckningen, datum 2012-10-30. Förra året var vi 76 st. 

Under året har klubben anordnat ett MH med 8 hundar, varav 6 st. var boxer. Sune Halvarsson var beskrivare och Sari Björses var testledare.

På årets boxerläger/kurs var Pia Albinsson instruktör. Platsen var Sala den 25/5 – 27/5. Antalet deltagare var 7 st. personer och 8 st. hundar.

Medlemsträffar/boxerträffar under året anordnades i Falun med barmarksdrag som en Prova-På aktivitet den 6 maj. Instruktörer från Södra Dalarnas Draghundsklubb, Bengt & Ulla-Carin Pontén, hade med sig utrustning till låns för alla medlemmarna. Det var väldigt uppskattat och välbesökt. Ca. 15 st. medlemmar med hundar deltog under dagen som startades med ett medlemsmöte.

I september anordnades en boxerträff i samband med ett medlemsmöte med Prova-På viltspår, där Gunilla Juhlin-Landell var instruktör; samt Mats Bergmark, som berättade om bruksgrenen Rapport. Ett tjugotal medlemmar, med 12 hundar, deltog. 

Medlemsvård i GDLO har bestått i att sända utskick till nya boxerägare samt dem som ännu inte förnyat sitt medlemskap. I utskicket presenterades GDLO´s verksamhet och hur man gör för att bli medlem.

GDLO´s årliga officiella utställning hölls den 17 mars 2012 i Smedjehallen. Domare var Linda Näslund och anmälda hundar var 62 st.

Årets Boxerfullmäktige (BF) hölls i GDLO´s regi på Barken i Smedjebacken med LO-konferens. GDLO var tilldelade två mandat som representerades av delegaterna Malin Slåtteby och Anette Andersson. På kvällens middag uppmärksammades att Svenska Boxerklubben fyllde 50 år.

logga_borlange.jpg

Årsmötet i bilder.

Stadigvarande spårträffar under året, anordnas i Hedemora av Kerstin Herlitz, och under året har det varit 35 träffar.

I övriga kursutbud har 5 st. av GDLO´s medlemmar tagit ”Grönt kort” för att bli legitimerade att träna i drag med hund.

Årsmöte – 2012

Årsmöte, Gävle-Dala Lokalområde

söndagen den 26 februari 2012

Plats: Borlänge BK kl.13:00

Genomgång av lokalområdets styrelses verksamhetsberättelse, inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte. Genomgång av mål, budget, samt preliminär rambudget för följande verksamhetsår. Genomgång av planerade aktiviteter. Val av revisorer, suppleanter och valberedning. Avslutande av mötet med fika.

15 st medlemmar närvarade.

Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen har under året 2011 haft 7 st. protokollförda möten inkl. årsmöte. Medlemsantalet har sjunkit till 76 medlemmar detta år från föregående års medlemsantal på 86 st.

Ingen MH/Korning eller exteriörbeskrivning har anordnats under året. Under året var ett boxerläger med instruktör inplanerat, men som tyvärr blev inställt pga. sent återbud. 

Under september hölls ett högt uppskattat medlemsmöte med en samordnad Prova-På-Dag på Hofors BK. Vid årets andra medlemsmöte den 10 december anordnades dessutom en gästföreläsare, Harriet Nygren, om ämnet stretching av hund, där 35 medlemmar närvarade.

BIR & BIM 2011

Bildgalleri.

GDLO´s årliga utställning hölls på orten Smedjebacken i Smedjehallen den 12 mars 2011. Domare var Maritha Östlund-Holmsten och 72 hundar var anmälda. Styrelsen lämnar ett STORT TACK till alla som hjälpte till på utställningen så att det blev en lyckad dag!

På årets Boxerfullmäktige var vi tilldelade två mandat som representerades av delegaterna Malin Slåtteby och Anette Andersson. GDLO anordnade årets LO-konferens och Boxerfullmäktige på Barken konferens i Smedjebacken.

Spårträffar anordnas varje vecka under året, av Kerstin Herlitz, i Hedemora. På ett år brukar 35 träffar komma till.

Medlemsmöte [2/2] – 2011

Medlemsmöte med föreläsning i hundmassage samt prova på, av Harriet Nygren. Lördagen den 10 december kl: 11,00 på Borlänge BK i Bomsarvet.

Föreläsning i tretching/massage: Harriet Nygren presenterade massage och stretching på hund.

Hundsport.se  Hundsport.se Hundmassage & stretching - låt tassarna vila. Innehåll, muskler... Innehåll, demonstrationer...

Bilder från Hundsport.se. Boken om ämnet kan köpas på: SBKshopen.

Kallelse till medlemsmöte [2/2] – 2011

Kallelse till medlemsmöte!

För Svenska Boxerklubben Gävle-Dala lokalområde.

Lördagen den 10 december kl: 11,00 på Borlänge BK i Bomsarvet.

Föreläsning i stretching/massage:

Harriet Nygren kommer efter medlemsmötet att prata/ visa massage och stretching på hund.
Man kommer även kunna prova på sin egen hund.

Fika, smörgås och korv med bröd finns att köpa till bra pris.
Vid frågor kontakta Malin Slåtteby, malins1976@hotmail.com, 070-284 76 46

Dagordning till medlemsmötet kommer att finnas hos sekreteraren sju dagar för mötet. Vill ni att något speciellt ska tas upp, så lämna det skriftligen till styrelsen senast 14 dagar innan.

Läs hela kallelsen i Pdf: [Kallelse till medlemsmöte].