Valberedningen

Sammankallande valberedare valbered1@gdlo.boxerklubben.org Lotta Jonsson 070-586 78 73
Valberedare 2 valbered2@gdlo.boxerklubben.org Vakant
Valberedare 3 valbered3@gdlo.boxerklubben.org Kerstin Herlitz 0225-138 40; 070-394 52 77